Szkoła policealna (technik weterynarii - 2 lata)

Pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt; wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.

Zadania zawodowe:
 • określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych,
 • zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego i zagrożenia zdrowia zwierząt,
 • wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz zabiegów unasieniania zwierząt,
 • pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego,
 • badanie zwierząt rzeźnych i mięsa,
 • wykonywanie podstawowych badań analitycznych tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyki oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego,
 • określanie zagrożenia wynikającego z kontaktu ze zwierzętami chorymi,
 • poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola operacyjnego,
 • asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji,
 • pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych,
 • zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • przeprowadzanie korekcji racic, kopyt i rogów,
 • przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt,
 • przeprowadzanie zabiegów unasieniania zwierząt, z zapewnieniem właściwych warunków zoohigienicznych,
 • prowadzenie akcji odkażania zagród, placów spędowych, środków przewozu itp.,
 • prowadzenie instruktażu w zakresie biologicznego odkażenia nawozu, żywienia zwierząt i higieny produkcji zwierzęcej,
 • mycie, wyjaławianie, konserwacja narzędzi i sprzętu weterynaryjnego,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów, badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienieniem.
Kwalifikacje:
 • R.9.Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt;
 • R.10.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych;
 • R.11.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.
Absolwenci kierunku mogą pracować jako: pomocnicy lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa roliczego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem.

Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Twoja Szkoła