Profil uczestnika

Kurs komputerowy I stopnia skierowany jest do osób, które mają podstawowe umiejętności dotyczące obsługi komputera lub dotychczas nie miały kontaktu z komputerem a chcą nauczyć się jego obsługi.

Nabyte umiejętności

Osoba, która ukończy nasz kurs zyska m. in. umiejętność działania w pakiecie Microsoft Office – edycja tekstu w MS Word, tworzenie prezentacji w MS PowerPoint oraz obliczanie i tworzenie funkcji w MS Excel.
Pozna również informację na temat budowy i zastosowania komputera oraz działania systemu operacyjnego Windows. Ważnym punktem kursu jest również obsługa Internetu – ważnego elementu Naszych czasów.

Czas trwania

20 godzin

Koszt kursu

Zapytaj o koszt kursu w Twojej Szkole
Profil uczestnika

Kurs komputerowy II stopnia skierowany jest do osób, które mają umiejętności dotyczące obsługi komputera lecz chcą je udoskonalić oraz wzbogacić swoją wiedzę o dodatkowe umiejętności.

Nabyte umiejętności

Osoba, która ukończy nasz kurs pogłębi wiedzę w pakiecie Microsoft Office – zaawansowane funkcje edycji tekstu w MS Word (tworzenie i edycja tabel, wykresy, praca z długim tekstem), tworzenie rozbudowanych prezentacji w MS PowerPoint oraz obliczanie i tworzenie funkcji w MS Excel.

Czas trwania

20 godzin

Koszt kursu

Zapytaj o koszt kursu w Twojej Szkole
Profil uczestnika

Kurs skierowany jest do osób z dobrą znajomością obsługi komputera, które chcą pracować w zawodzie grafika komputerowego, osób pracujących w działach marketingu i reklamy, które chcą udoskonalić swoje kwalifikacje oraz osób które pasjonują się grafiką komputerową i chcą poszerzyć swoje umiejętności w tym zakresie.

Nabyte umiejętności

Osoba, która ukończy nasz kurs opanuje podstawowe działanie w programach CorelDraw i Adobe Photoshop. Zdobędzie również wiedzę na temat zastosowania elementów grafiki rastrowej oraz wektorowej, będzie w stanie samodzielnie przygotowywać ulotki, foldery, loga, zdjęcia pod punkty fotograficzne, projektować banery reklamowe na strony www z zastosowaniem wiedzy o teorii kolorów, typografii i projektowania.

Czas trwania

80 godzin

Koszt kursu

Zapytaj o koszt kursu w Twojej Szkole
Profil uczestnika

Kurs skierowany jest do osób z dobrą znajomością obsługi komputera, które mają podstawową wiedzę na temat grafiki komputerowej i chcą ją poszerzyć do poziomu profesjonalnego.

Nabyte umiejętności

Osoba, która ukończy nasz kurs opanuje zaawansowane działanie w programach CorelDraw i Adobe Photoshop m. in. praca ze stronami i narzędziami układu oraz dokumentami wielo stronicowymi. Zaznajomi się z pracą na warstwach oraz zaawansowanymi metodami selek cji: praca z wykorzystaniem kanałów, tworzenie i edycja ścieżek, narzędzie „Gumka” tła. Nauczy się również tworzenia animacji, projektowania layouty stron www i prezentacji ekra nowych oraz kolaży i fotomontaży – zarówno realistycznych jak i surrealistycznych.

Czas trwania

80 godzin

Koszt kursu

Zapytaj o koszt kursu w Twojej Szkole
Profil uczestnika

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zapoznać się z zagadnieniami z zakresu teorii kosztorysowania i nauczyć się posługiwania programem do kosztorysowania w stopniu pozwalającym samodzielne rozwiązywanie podstawowych zagadnień kosztorysowych. Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera.

Nabyte umiejętności

Osoba, która ukończy nasz kurs pozyska m. in. wiedzę dotyczącą teorii kosztorysowania, rodzajów kosztorysów (ich cele i funkcje), podstaw sporządzania kosztorysów, układu kosztorysu, programu kosztorysowania oraz analizy kosztorysu.

Czas trwania

40 godzin

Koszt kursu

Zapytaj o koszt kursu w Twojej Szkole
Profil uczestnika

Kurs skierowany jest do osób, które chcą prowadzić własną działalność gospodarczą, podjąć pracę w dziale księgowości/biurze rachunkowym lub podnieść swoje umiejętności z zakresu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu.

Nabyte umiejętności

Osoba, która ukończy nasz kurs pozyska informacje ogólne (podstawy prawne, podmioty zobowiązane do prowadzenia KPiR oraz obowiązki spoczywające na tych podmiotach), zapozna się z zapisami dokonywanymi w KPiR m. in. dowodami księgowymi, ewidencją przychodów, ewidencją zakupu towarów i ewidencją pozostałych kosztów funkcjonowania podmiotu. Nauczy się również rozliczeń podatkowych prowadzonych w ciągu roku oraz zamknięcia roku (inwentaryzacji, zamknięcia KPiR, przechowywania dokumentów).

Czas trwania

15 godzin

Koszt kursu

Zapytaj o koszt kursu w Twojej Szkole
Profil uczestnika

Kurs skierowany jest zarówno do osób rozpoczynających swoją karierę lub posiadających doświadczenie zawodowe, ale stawiających pierwsze kroki w obszarze kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Jest również odpowiedni dla osób chcących zapoznać się z programem Płatnik.

Nabyte umiejętności

Osoba, która ukończy nasz kurs zdobędzie wiedzę w sferze: nawiązania stosunku pracy, systemu czasu pracy, źródła prawa pracy, urlopów pracowniczych, systemu ubezpieczeń społecznych, odpowiedzialności dyscyplinarnej i porządkowej oraz rozwiązania stosunku pracy.

Czas trwania

50 godzin

Koszt kursu

Zapytaj o koszt kursu w Twojej Szkole
Profil uczestnika

Kurs skierowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w zawodzie księgowego, a chcą związać z taką pracą swój dalszy rozwój zawodowy.

Nabyte umiejętności

Osoba, która ukończy nasz kurs pozna zasady funkcjonowania rachunkowości i ewidencji na kontach księgowych, pojęcia, zadania i cechy dowodów księgowych. Zapozna się z prowadzeniem księgowości, konta bilansowego i wynikowego, tworzeniem bilansu majątkowego, ewidencji materiałów i towarów, ewidencji i rozliczania kosztów oraz wynikiem finansowym i jego rozliczaniem.

Czas trwania

40 godzin

Koszt kursu

Zapytaj o koszt kursu w Twojej Szkole
Profil uczestnika

Kurs skierowany jest do osób, które pracują w innych działach lub w działach księgowości jednak chcą pogłębić wiedzę z zakresu pełnej księgowości.

Nabyte umiejętności

Osoba, która ukończy nasz kurs pozna zasady funkcjonowania bilansu majątkowego, rachunkowości i ewidencji na kontach księgowych. Zapozna się również z wynikiem finansowym i jego rozliczaniem, podatkiem od osób fizycznych oraz podatkiem od towarów i usług. Pogłębi także wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych rozliczanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowym walorem kursu jest zapoznanie się uczestnika z programem księgowym.

Czas trwania

80 godzin

Koszt kursu

Zapytaj o koszt kursu w Twojej Szkole
Profil uczestnika

Zapraszamy już wkrótce.

Nabyte umiejętności

Zapraszamy już wkrótce.

Czas trwania

Zapraszamy już wkrótce.

Koszt kursu

Zapraszamy już wkrótce.wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Twoja Szkoła