Studia Podyplomowe


Sieć szkół Twoja-Szkoła w parnerstwie z Wyższą Szkołą Demokoracji w Grudziądzu zaprasza na STUDIA PODYPLOMOWE.

Kierunki studiów podyplomowych: Cał cykl nauki:
 • Administracja
2400zł
 • Asystent ucznia niepełnosprawnego
2400zł
 • Asystent rodziny
2400zł
 • Bezpieczeństwo lokalne i regionalne
2400zł
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie kryzysowe
2400zł
 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną
2400zł
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
2400zł
 • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
2400zł
 • Dziennikarstwo
2400zł
 • Edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja obronna
2400zł
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
2400zł
 • Logistyka i magazynowanie
2400zł
 • Oligofrenopedagogika
2400zł
 • Opiekun dziecięcy
2400zł
 • Opiekun osoby starszej
2400zł
 • Organizacja pomocy społecznej
2400zł
 • Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna
2400zł
 • Pedagogika kreatywna
2400zł
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Pedagog szkolny
2400zł
 • Pedagogika resocjalizacyjna i etiologia przestępstw
2400zł
 • Pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna
2400zł
 • Pedagogika sądowa z mediacją
2400zł
 • Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce
2400zł
 • Przygotowanie pedagogiczne
2400zł
 • Psychologia marketingu i reklamy
2400zł
 • Psychologia mediów
2400zł
 • Psychologia sprzedaży i obsługi klienta
2400zł
 • Public Relations
2400zł
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
2400zł
 • Rzecznik prasowy
2400zł
 • Socjoterapia dzieci i młodzieży
2400zł
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
2400zł
 • Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne
2400zł
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
2400zł
 • Zarządzanie oświatą. Menedżer oświaty
2400zł
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
2400zł

Wykaz wymaganych dokumentów:
 • kwestionariusz (w sekretariacie)
 • podanie na studia (w sekretariacie)
 • oryginał/odpis lub ksero poświadczone przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 • biała koperta A4
 • znaczek pocztowy

Szczegółowe informacje uzyskasz w sekretariatach "Twojej-Szkoły":
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Twoja Szkoła