Liceum Ogólnokształcące (4 lata) po gimnazjum, szkole podstawowej

Przygotowaliśmy kilka niezbędnych informacji, których znajomość ułatwi dokonanie właściwego wyboru szkoły. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków rodzinnych.
W dzisiejszych czasach bardzo ważną role odgrywa ukończenie szkoły średniej i zdobycie świadectwa dojrzałości. Ukończenie szkoły daje szansę na zdobycie lepszej płatnej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia oraz przynosi dumę i satysfakcję z siebie.
Wszystkie placówki "Twojej Szkoły" są szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkoły publicznej które nadane zostały na podstawie pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty. W naszych liceach realizowany jest program kształcenia ogólnokształcącego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła o trzyletnim okresie nauczania. Oferta edukacyjna adresowana jest do absolwentów gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej.
Absolwent "Twojej Szkoły" otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a także świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Nauka prowadzona jest w systemie zaocznym (sobota i niedziela) co 2 tygodnie.
Nauka języków obcych odbywa się w grupach ćwiczeniowych. Proponujemy wybór spośród 3 języków obcych:
  • język angielski
  • język niemiecki
  • język rosyjski
Podejmując naukę w "Twojej Szkole" zyskują Państwo nowe możliwości rozwoju, dostęp do wiedzy oraz solidne przygotowanie do twórczej pracy. W "Twojej Szkole" przywiązujemy dużą uwagę do panującego klimatu, pomagamy słuchaczom uwierzyć w siebie, uczymy twórczego i krytycznego myślenia oraz przygotowujemy do przyszłości. Kadra pedagogiczna to grono przyjaznych, doświadczonych i kreatywnych nauczycieli o wysokich kompetencjach pedagogicznych z wieloletnią praktyką zawodową. Zespół pedagogiczny czuwa nad naszymi Słuchaczami, pomaga w dokonywaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz rozwija społecznie.
Ukończenie nauki w "Twojej Szkole" jest przepustką na studia wyższe bądź daje możliwość kontynuowania nauki w naszych szkołach policealnych by uzupełnić wykształcenie średnie kończące się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.


Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Twoja Szkoła