Liceum Ogólnokształcące (3 lata) po gimnazjum, szkole podstawowej i zawodowej

Przygotowaliśmy kilka niezbędnych informacji, których znajomość ułatwi dokonanie właściwego wyboru szkoły. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków rodzinnych.
W dzisiejszych czasach bardzo ważną role odgrywa ukończenie szkoły średniej i zdobycie świadectwa dojrzałości. Ukończenie szkoły daje szansę na zdobycie lepszej płatnej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia oraz przynosi dumę i satysfakcję z siebie.
Wszystkie placówki "Twojej Szkoły" są szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkoły publicznej które nadane zostały na podstawie pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty. W naszych liceach realizowany jest program kształcenia ogólnokształcącego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła o trzyletnim okresie nauczania. Oferta edukacyjna adresowana jest do absolwentów gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej.
Absolwent "Twojej Szkoły" otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a także świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Nauka prowadzona jest w systemie zaocznym (sobota i niedziela) co 2 tygodnie.
Nauka języków obcych odbywa się w grupach ćwiczeniowych. Proponujemy wybór spośród 3 języków obcych:
  • język angielski
  • język niemiecki
  • język rosyjski
Podejmując naukę w "Twojej Szkole" zyskują Państwo nowe możliwości rozwoju, dostęp do wiedzy oraz solidne przygotowanie do twórczej pracy. W "Twojej Szkole" przywiązujemy dużą uwagę do panującego klimatu, pomagamy słuchaczom uwierzyć w siebie, uczymy twórczego i krytycznego myślenia oraz przygotowujemy do przyszłości. Kadra pedagogiczna to grono przyjaznych, doświadczonych i kreatywnych nauczycieli o wysokich kompetencjach pedagogicznych z wieloletnią praktyką zawodową. Zespół pedagogiczny czuwa nad naszymi Słuchaczami, pomaga w dokonywaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz rozwija społecznie.
Ukończenie nauki w "Twojej Szkole" jest przepustką na studia wyższe bądź daje możliwość kontynuowania nauki w naszych szkołach policealnych by uzupełnić wykształcenie średnie kończące się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.


Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - Twoja Szkoła