Szkoła policealna (opiekunka środowiskowa - 1 rok)

Udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych. Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego oraz mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań.

 • Zadania zawodowe
  • pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie)
  • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem)
  • udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego
  • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań
  • doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego
  • kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego


Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Twoja Szkoła