Szkoła policealna (technik BHP - 1,5 roku)

 • Cel kształcenia
 • Celem kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest przygotowanie absolwenta do tego aby potrafił:
  • przeprowadzać kontrole w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP,
  • sporządzać okresowe analizy warunków BHP,
  • stwierdzać występujące zagrożenia w zakładzie pracy,
  • przygotowywać wnioski dotyczące poprawy stanu BHP w analizowanych przedsiębiorstwach,
  • doradzać w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • opracowywać plany modernizacji zakładu pracy dotyczące rozwiązań BHP,
  • doradzać i opracowywać wewnętrzne zarządzenia, instrukcje i regulaminy dotyczące BHP,
  • badać przyczyny wypadków w pracy,
  • prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • dokonywać oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac.
 • Perspektywa
 • Absolwenci mogą pracować we wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora bhp oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w celu prowadzenia edukacji z zakresu przepisów bhp.

  Miejsca pracy dla technika BHP:
  • wszystkie firmy liczące powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy - inspektor BHP,
  • firmy posiadające mniej niż 100 pracowników bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.
 • Zajęcia zawodowe
 • Ocena ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Przedmioty
 • Podstawy przedsiębiorczości, podstawy prawa pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy, ergonomia w procesie pracy, zagrożenia w środowisku pracy, język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy, ocena ryzyka zawodowego.


Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Twoja Szkoła