Kursy kwalifikacyjne (technik elektryk 1 rok)

 • Cel kształcenia
 • Technik elektryk zajmuje się wykonaniem różnorodnych czynności związanych z:
  • montowaniem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych,
  • lokalizacją uszkodzeń oraz wykonywaniem naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych,
  • wykonywaniem badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji,
  • instalowaniem, użytkowaniem i obsługiwaniem urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
  • stosowaniem i dobieraniem, jak i również instalowaniem środków ochrony przeciwporażeniowej.
 • Perspektywa
 • Wraz ze zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie i restrukturyzacją polskiej gospodarki, pojawiają się nowe zawody, a zanikają inne, które okazują się być mało użyteczne. Są również takie zawody, które zawsze będą cieszyły się dużą popularnością. Do nich bez wątpienia należy technik elektryk. Jest to zawód szerokoprofilowy i obejmuje całościowo wiedzę z różnych dziedzin elektrotechnicznych. Zdobyta wiedza ma charakter trwały i umożliwia w końcowym etapie kształcenia specjalizację. Wykształcenie absolwenta w zakresie wiedzy podstawowej umożliwia stałe doskonalenie zawodowe wraz z postępującymi zmianami w konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn, urządzeń elektrycznych i energetycznych, zaś posiadana przez technika kompleksowa wiedza z zakresu elektryki, umożliwia szybkie dostosowanie do zmieniającej się gwałtownie i postępującej myśli technicznej. 

  Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni przede wszystkim w:
  • zakładach produkcyjnych,
  • serwisach,
  • punktach napraw urządzeń elektrycznych,
  • wykonawstwie instalacji elektrycznych,
  • zakładach energetycznych,
  • kopalniach,
  • działach technicznych dużych firm,
  • utrzymania ruchu i dozoru technicznego.
 • Kwalifikacje
  • K1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.
  • K2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.
  • K3 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
 • Zajęcia zawodowe
 • Praktyki zawodowe
 • Przedmioty
 • Elektrotechnika i elektronika, maszyny i urządzenia elektryczne, instalacje elektryczne, działalność gospodarcza w branży elektrycznej, język obcy w branży elektrycznej, pomiary w elektrotechnice, montaż maszyn i urządzeń elektrycznych, montaż instalacji elektrycznych, obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.


Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Twoja Szkoła