Kursy kwalifikacyjne (technik reklamy 1 rok)

 • Cel kształcenia
 • Celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy jest przygotowanie absolwenta do tego aby potrafił:
  • posługiwać się narzędziami stosowanymi w przekazie reklamowym,
  • wykorzystywać zasady tworzenia sloganów reklamowych,
  • obsługiwać programów graficznych.
 • Perspektywa
 • Technik organizacji reklamy powinien docierać do odbiorców różnymi środkami reklamy, skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania. Dlatego w procesie dydaktycznym kładzie się nacisk na kształtowanie takich cech i postaw jak: komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwość nawiązywania kontaktów, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej.

  Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w miejscach pracy takich, jak:
  • pełnoprofilowe i specjalistyczne agencje reklamowe,
  • działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
  • ośrodki informacji turystycznej,
  • biura ogłoszeń środków masowego przekazu,
  • działy promocji środków masowego przekazu,
  • agencje scenariuszowe i studia graficzne,
  • studia produkcyjne,
  • agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).
 • Kwalifikacje
  • K1 Sprzedaż produktów i usług reklamowych.
  • K2 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.
 • Zajęcia zawodowe
 • Projektowanie produktów i usług reklamowych, sprzedaż produktów i usług reklamowych.
 • Przedmioty
 • Marketing w działalności reklamowej, sprzedaż w reklamie, język obcy w działalności reklamowej, działalność gospodarcza w reklamie, elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie, organizacja i techniki reklamy, organizacja sprzedaży reklamy, projektowanie kampanii reklamowej.


Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Twoja Szkoła