Kursy kwalifikacyjne (technik sprzedawca - 0,5 roku)

Sprzedawcy pełnią bardzo ważną rolę w wielu przedsiębiorstwach. To od ich sprawności, zdolności do przekonywania i umiejętności utrzymania dobrych relacji z klientami w dużej mierze zależy sukces finansowy firmy. Zakres obowiązków handlowców może być szeroki, jednak najogólniej rzecz biorąc prowadzą działalność handlową zgodną z profilem i polityką przedsiębiorstwa. Z jednej strony obsługują klientów, z drugiej są w kontakcie z dostawcami i dystrybutorami. Dbają o sprawną realizację zamówień, a niekiedy pełnią też funkcję marketingowca.

Do zadań zawodowych sprzedawcy należy:

  • sporządzanie pism związanych z działalnością handlową
  • wypełnianie dokumentów związanych z obrotem towarowym
  • wykonywanie prac związanych z planowaniem i analizą statystyczną
  • prowadzenie badań rynkowych i marketingowych, opracowywanie i interpretacja wyników badań
  • organizowanie i prowadzenie działalności reklamowej
  • wykonywanie podstawowej pracy bilansowej
  • prowadzenie rozliczeń z instytucjami finansowymi, ubezpieczeniowymi oraz z innymi podmiotami z tytułu podatków i opłat
  • stosowanie różnych formy i technik sprzedaży hurtowej i detalicznej
  • prowadzenie negocjacji handlowych z dostawcami i odbiorcami towarów i usług
  • posługiwanie się sprzętem technicznym oraz oprogramowaniem komputerowym.


Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Twoja Szkoła